In contact komen met anderen met OCD

Vaak is er angst om niet begrepen te worden of als gek bestempeld te worden. Contact met lotgenoten kan dit verhelpen en kan een aanzet en aanvulling zijn op professionele begeleiding en therapie.

De Vlaamse Vereniging Angst en Dwang (VVAD) is een zelfhulpgroep voor lotgenoten met OCD. Daar kan je in contact komen met lotgenoten die u begrijpen, vind je een luisterend oor, kan je op weg geholpen worden naar gepaste behandelingen en kan je heel wat tips krijgen om met OCD om te gaan. De VVAD organiseert 4 keer per jaar een bijeenkomst. Hier kan je hen terugvinden: www.vvad.be, vvad@proximus.be.

Er zijn eveneens praatgroepen Angst en Dwang van de Uilenspiegel, een vereniging voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Daar kan je ook terecht als je last heb van dwanggedachten en/of dwanghandelingen en daarover zou willen praten met mensen die hetzelfde meemaken. Hun contactgegevens voor Gent zijn: uilenspiegeldwang@gmail.com (Annelies en Karen). Deze voor Leuven: angstendwangleuven@gmail.com, 0473/656137 (Antioco Sarina).

In Nederland is er tenslotte ook een forum voor mensen met een dwangstoornis: www.ocdforum.nl.