Wegwijs in de hulpverlening

Er zijn verschillende behandelingen die kunnen helpen bij het omgaan met OCD. Cognitieve gedragstherapie en medicatie worden het meest gebruikt en zijn wetenschappelijk bewezen. Bij gedragstherapie kunnen methoden aangeleerd worden om op een gezonde en effectieve manier op verwarrende gedachten of dwanghandelingen te leren reageren. Om inzicht te krijgen en je weg te vinden in mogelijke behandelingen kan je bij heel wat professionele zorgverleners terecht.

In eerste instantie kan je huisarts een eerste aanspreekpunt zijn. Daar kan je steeds terecht.

De huisarts kan je doorverwijzen naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Hier gaat een team bestaande uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers,… samen met jou op zoek naar welke aanpak het best een antwoord zou kunnen bieden op je hulpvraag. Dit gebeurt via begeleidingsmomenten en niet met een opname.

Een psycholoog of psychotherapeut kan je ook verder helpen. Op www.vind-een-psycholoog.be of www.vind-een-therapeut.be kan je per regio en per aandoening (bv. dwangstoornis) zoeken naar een psycholoog (masterdiploma, uitgebreide studie psyche), psychotherapeut (praktischere opleiding) of andere hulpverlener en hen rechtstreeks contacteren. Zij kunnen je helpen inzicht te krijgen in het verband tussen je klachten, persoonlijkheid en wat er gebeurt in jouw omgeving. Met een voorschrift van de huisarts kan je afhankelijk van de mutualiteit gedeeltelijk terugbetaling krijgen. Meer info hierover vind je op hun website.

Een psychiater is een dokter die gespecialiseerd is in psychiatrie. Psychiaters stellen diagnosen en zoeken een gepaste behandeling. In tegenstelling tot psychologen kan een psychiater medicijnen voorschrijven.

Ook op de spoedgevallendienst van een ziekenhuis kan je altijd terecht voor als het plots echt niet meer gaat. Dit heet meestal de EPSI, Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie. U kan er terecht voor spoedeisende psychiatrische zorg en crisisopvang.

De PAAZ, Psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis, is gericht op korte opnames. In een psychiatrisch ziekenhuis kan je voor langere opnames terecht. Net zoals in een PAAZ staat er een team van psychiaters, psychologen, psychiatrische verpleegkundigen aangevuld met ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, creatieve therapeuten, maatschappelijke werkers,… voor je klaar. In een Psychiatrisch dagcentrum kan je terecht voor intensieve deeltijdse behandeling waarbij je dan ’s avonds en in de weekends naar huis gaat en de behandeling kan combineren met je gezins- en sociaal leven en je hobby’s. 

Lokaal per regio zijn er ook heel wat initiatieven, zogenaamde Netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. Zij helpen je eveneens op weg naar de juiste zorg en hebben ook mobiele teams voor psychologische hulp en ondersteuning thuis. Bv. voor Zuid-West-Vlaanderen is er PsyZuid. Zij bieden hulp aan huis. 

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk kan je laagdrempelig met allerlei vragen terecht (www.caw.be). Zij kunnen je eveneens op weg helpen naar de juiste hulp. 

www.geestelijkgezondvlaanderen.be tenslotte, is een overzichtelijke website waar je algemene informatie vindt over psychisch welbevinden, wegwijs gemaakt wordt in de mogelijke hulp en tips krijgt om je beter in je vel te voelen.